AMA s.r.o. - architektonicko-stavební ateliér

Reference

Výtah provedených zakázek

 • 2018 - Sociální bydlení - Lošany
 • 2017 - 2018 - Bydlení pro Společnost Dcer křesťanské lásky sv. Vincence de Paul
 • 2017 - Bydlení pro hnutí Fokoláre - Vinoř
 • 2017 - 2018 - Sociální bydlení Lesovna - Litvínov, spolupráce s Ing. arch. Havlíčkovou
 • 2016 - 2018 - Komunitní centrum - Dobřichov
 • 2016 - 2018 - Komunitní centrum - Kolín, Zálabí, spolupráce s Ing. arch. Hladíkem
 • 2016 - 2017 - Stavební úpravy Kanovnického domu na Hradčanském náměstí v Praze
 • 2016 - 2017 - Přestavba RD Vysočany Praha
 • 2015 - 2018 - Oprava barokní fary v Čelákovicích
 • 2015 - Půdní vestavba na Arcibiskupském paláci - Hradčanské náměstí
 • 2015 - Novostavba RD Mělník
 • 2014 - Rekonstrukce RD Čakovice
 • 2014 - Rekonstrukce vesnické chalupy - Sutom
 • 2014 - Revize projektu pro realizaci - Rekonstrukce farního domu v Kolíně spolupráce s Ing. arch. Hladíkem
 • 2013 - 2014 - RD Malešice
 • 2013 - Rekonstrukce bytu na Letné, spolupráce s fa. NOE
 • 2013 - Rekonstrukce RD v areálu Strahovského Kláštera
 • 2012 - 2013 - Rekonstrukce Joga Studio - Vodičkova ulice, Praha 1, spolupráce s fa. NOE
 • 2012 - 2013 - Rekonstrukce Kubu KISS - Hora Svatého Šebestiána
 • 2012 - 2014 - Rekonstrukce hotelu - Hora Svatého Šebestiána
 • 2012 - Rekonstrukce RD Telč - spolupráce s fa. NOE
 • 2011 - 2014 - Rekonstrukce RD Proboštov
 • 2011 - 2012 - Rekonstrukce západního křídla na Zámku Mělník
 • 2011 - RD Mnichovice
 • 2011 - Prostorová studie Mateřského centra v Úpořinách u Teplic
 • 2011 - RD Březová u Prahy - spolupráce s Ing. arch. Tomášem Hábelem
 • 2011 - 2014 - RD Raná u Loun
 • 2010 - Rekonstrukce farního domu v Sudějově
 • 2010 - Půdní vestavba RD - Ústí nad Labem
 • 2010 - Přístavba a rekonstrukce Farního domu ve Veltrubech
 • 2010 - RD rodina Ševčíkova
 • 2010 - Stavební objekty Kompostárny v Údlicích
 • 2009 - 2010 - RD Lukavec - Přístavba a rekonstrukce
 • 2009 - 2010 - Firemní areál firmy PORTÁL spol. s r.o. - Prodejna knih spol. ing. Sedlák, Ing. arch. Mašek
 • 2009 - 2010 - Firemní areál firmy PORTÁL spol. s r.o. - Skladová hala
 • 2009 - 2011 - Firemní areál firmy NELUMBO spol. s r.o. - Sídlo firmy
 • 2009 - 2011 - Firemní areál firmy NELUMBO spol. s r.o. - Mateřské centrum
 • 2008 - Novostavba STOMATOLOGICKÉHO centra
 • 2007 - RD Nová Ves
 • 2007 - RD Lovosice